Pliki do pobrania
(English version below)

Strona w przebudowie.
Wzory dokumentów są chwilowo niedostępne.


Wzór ogólnego wniosku


Wzór wniosku o rezygnację z zaliczenia


Wzór wniosku o przeniesienie oceny 
(przeniesienie w ramach Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego)


Wzór wniosku o przeniesienie oceny 
(przeniesienie w z innego Uniwersytetu niż Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego)


Wróz wniosku o dodatkowe zaliczenie nie wynikające z togu regoulaminowego studiów


Wzór wnioseku o zmianę formy zaliczenia lub egzaminu końcowego


 


General application


Resignation applicaiton


Gread acceptation application
(inside Poznan University of Medical  Science)


Gread acceptation application
(other University than Poznan University of Medical  Science)


Additional credit and evalutaion time  application 


Evalutiaon and/or exam form change applicaiton