Kontakt

Adres

ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań.

Telefon

61 854 65 40

Email

fizjologia@ump.poznan.pl

Formularz kontaktowy
StanowiskoImię i NazwiskoKontakt
Kierownik katedrydr hab. Edyta Mądry, prof. UM61 854-65-41
emadry@ump.edu.pl
edytamadry@gmail.com
Adiunktdr hab. med. Teresa Grzelak61 854-65-20
tgrzelak@ump.edu.pl
Adiunktdr n. med. Emilia Korek61 854-65-25
ekorek@ump.edu.pl
Adiunktdr n. med. Agata Czochralska-Duszyńskaaczochralska-duszynska@ump.edu.pl
Adiunktdr n. med. Joanna Bartkowiak-Wieczorekjoannawieczorek@ump.edu.pl
61 854-65-32
MS TEAMS
Asystentlek. med. Ida Maleszaida.malesza@ump.edu.pl
61 854-65-32
Asystentmgr Jakub Winkler-Galickijwinklergalicki@ump.edu.pl
61 854-65-32
MS TEAMS
Starszy wykładowcadr hab. n. med. Paulina Wojtyła-Buciora 61 854-65-21
paulinawojtyla@ump.edu.pl
Starszy wykładowcadr n. przyr. Zofia Soszyńska 61 854-65-38
zofia.soszynska@ump.edu.pl
Starszy wykładowcadr n. med. Dorota Nowak 61 854-65-23
dnowak@ump.edu.pl
Starszy wykładowcadr n. przyr. Kinga Mikrut61 854-65-25
kingaem@ump.edu.pl
Starszy wykładowcadr n. med. Tomasz Hryniewiecki61 854-65-28
thryniewiecki@ump.edu.pl
Starszy wykładowcadr n. med. Dorota Marczuk-Krynickadmk@ump.edu.pl
Starszy wykładowcadr n. med. Justyna Kupsz61 854-65-25
justynakup@ump.edu.pl
Wykładowcadr Ewa Nowicka-Stańczykenowickastanczyk@ump.edu.pl
Wykładowcalek. Maria Buda
mbuda@ump.edu.pl
Wykładowcalek. Michał Janas
mjanas@ump.edu.pl
61 854-65-32
Wykładowcamgr Tomasz Hadada

61 854-65-32
thadada@ump.edu.pl
Specjalista naukowo technicznymgr Anna Potocka61 854-65-38
Specjalista naukowo technicznymgr Jacek Brożek61 854-65-35
Specjalista inż. - technicznyKrzysztof Ohde61 854-65-38
Starszy referent. inż. - technicznyIwona Silska61 854-65-40

Samodzielny pracownik techniczny
Monika Depczyńska-Kęsy

monika.depczynska@ump.edu.pl