Dydaktyka

Ścieżki Edukacyjne

Rozwój i Kształcenie Akademickie

Katedra i Zakład Fizjologii zatrudnia 20 nauczycieli akademickich: lekarzy, analityków medycznych, farmaceutów biotechnologów, dietetyków, biologów. Kształci ponad 2000 studentów na 19 kierunkach studiów licencjackich, magisterskich oraz jednolitych
medycznych.

Zajęcia prowadzone są z zakresu fizjologii człowieka, fizjologii żywienia oraz fizjologii klinicznej. Ze względu na ograniczenia bazy lokalowej część zajęć odbywa się zdalnie w postaci e-learnigowej. Po takich zajęciach studenci posiadają możliwość przedyskutowania materiału z prowadzącym na dyżurach asystenckich oraz na konsultacjach indywidualnych umówionych z nauczycielem lub grupowych konsultacjach poprzedzających zaliczenia.

Kursy w języku angielskim

Wśród nauczycieli duża grupa z powodzeniem prowadzi od 1995 r. zajęcia w języku angielskim. Aktualnie kursy anglojęzyczne prowadzone są na kierunku DDS ( ang. Doctor of Dental Surgery) kształcącym dentystów oraz MD (ang. Medical Doctor) kształcącym lekarzy.

Fakultety

Zakład oferuje studentom interesujące fakultety, które od lat cieszą się dużą popularnością np. „Zbrodnia niesłychana”, „Biologiczne i farmakogenetyczne podstawy funkcjonowania układu nerwowego” czy „Zabiegany student”

Elementy Praktyczne Zajęć Ćwiczeniowych​

Na wszystkich kierunkach zajęcia ćwiczeniowe posiadają elementy praktyczne takie jak:

 • oznaczania grup krwi
 • oznaczanie czasu krwawienia i czasu krzepnięcia
 • badanie wydolności fizycznej
 • badanie składu ciała
 • badanie spirometryczne
 • badanie wariograficzne ( wykrywanie kłamstw)
 • badanie EEG
 • badanie neurologiczne
 • badanie węchu i smaku
 • badanie EKG, osłuchiwanie serca, pomiar ciśnienia krwi
 • badanie słuchu przy pomocy audiometru
 • badanie ostrości wzroku, oftalmoskopia, badanie
 • przedniego odcinka oka za pomocą lampy
 • szczelinowej, badanie czucia barw, badanie zakresu pola widzenia
 • badanie moczu, poziomu glukozy, stężenia kwasu mlekowego.