Pracownicy

Edyta Mądry dr hab. n. med., Prof. UMP

Kierownik katedry

Fizjolog, pediatra, autorka ponad 150 prac naukowych. Pasjonatka dydaktyki medycznej. Uczestniczka 16 misji medycznych w krajach Azji, Dalekiego Wschodu i Ameryki Południowej.

W życiu kieruje się  zasadami komunikacji bez przemocy (NVC) w/g Marschala Rosenberga

Wyznaje zasadę, że spokój ducha to najwyższe szczęście.

Miłośniczka dobrych relacji z ludźmi i psów rasy bulterier

Motto życiowe:

„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w Świecie”

M. Gandhi

e-mail: emadry@ump.edu.pl / edytamadry@gmail.com

 

plan zajęć (kalendarz)

dr hab. med. Teresa Grzelak​

Adiunkt

Dr hab. n. med. Teresa Grzelak

W pracy jest nauczycielem fizjologii i wprowadzenia do badań naukowych. Udziela się też organizacyjnie (m.in. w aspekcie jakości kształcenia studentów) oraz naukowo. W domu jest szczęśliwą Żoną i Mamą 2 córek.

Teresa Grzelak interesuje się diagnostyką laboratoryjną, szeroko rozumianą profilaktyką, homeostazą, rytmami biologicznymi, nutrigenomiką, epigenetyką i żywnością funkcjonalną. Z krótszych i dłuższych podróży przywozi oryginalne przyprawy roślinne i różne rodzaje miodów. Te służą do wydobywania smaku życia i je osładzają.

Według Teresy Grzelak świat byłby smutny i pusty bez muzyki oraz dźwięków natury.

e-mail: tgrzelak@ump.edu.pl

 

plan zajeć (kalendarz) 

dr hab. n. med. Paulina Wojtyła-Buciora

Starszy wykładowca

dr hab. n. zdr. Paulina Wojtyła-Buciora

Paulina Wojtyła-Buciora – doktor habilitowany nauk o zdrowiu. Starszy Wykładowca
w Katedrze Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada specjalizację z zakresu Zdrowia Publicznego. Ukończyła studia podyplomowe z Metrologii Chemii, Higieny i epidemiologii, Higieny żywności i żywienia. Posiada kwalifikacje menadżerskie, ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration.Redaktor Techniczny oraz Sekretarz Redakcji czasopisma Journal of HealthInequalities.

Jest autorką lub współautorkę 100 recenzowanych publikacji naukowych
w czasopismach polskich i zagranicznych. Realizuje projekty naukowo-badawcze, pisze artykuły, recenzje do czasopism naukowych. Wypromowała ponad 200 dyplomantów
i magistrantów, aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, które zorganizowała lub współorganizowała. Jej zainteresowania obejmują dziedzinę nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. W wolnym czasie lubi piesze wycieczki górskie, kubek gorącej czekolady, wsłuchać się w dźwięki muzyki filmowej.

e-mail: paulinawojtyla@ump.edu.pl

 

plan zajęć (kalendarz)

dr n. med. Joanna Bartkowiak-Wieczorek

Adiunkt

Joanna Bartkowiak- Wiczorek, doktor, zajmuje się nauką i pracą ze studentami. Jest biotechnologiem i biologiem molekularnym a w pracy naukowej skupia się na badaniu molekularnych i genetycznych podłoży chorób, diagnostyce i terapii. W pracy ze studentami specjalizuje się w nauce fizjologii układu nerwowego, serologii oraz tłumaczy zawiłości wysiłku fizycznego studentom polskojęzycznym i międzynarodowym.

W domu jest mamą dwóch synów, kochającą sport, biegającą maratony i dzielącą myśli i serce z pacjentami onkologicznymi – jest Ambasadorem Walki z Rakiem Piersi. 

e-mail: joannawieczorek@ump.edu.pl

 

plan zajęć (kalendarz) 

dr n. med. Emilia Korek

Adiunkt

Dr n. med. Emilia Korek – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Skarbnik Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Autorka lub współautorka licznych doniesień zjazdowych, publikacji naukowych oraz podręczników z zakresu otyłości, zaburzeń metabolicznych

 

, neurohormonalnej regulacji pobierania pokarmu oraz dietetyki i żywienia człowieka.

 

e-mail: ekorek@ump.edu.pl

 

plan zajęć (kalendarz) 

dr n. przyr. Zofia Soszyńska

Starszy wykładowca

Jestem absolwentką Biologii na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza / 1977r. /;  pracę w Katedrze Fizjologii /wtedy / Akademii Medycznej rozpoczęłam 30.09. 1977r jako biolog. Od roku akad.1982/83 pracuję jako nauczyciel na stanowiskach: st.asystent, adiunkt / pracę  doktorską na temat wpływu diety beztłuszczowej na odpowiedz immunologiczną u szczura, obroniłam w marcu 1987r./, ostatecznie st. wykładowca.Oprócz zajęć zajmowałam się też codzienną obsługą studentów / do 2008 r/ oraz przygotowywaniem planów dydaktycznych i rozliczaniem godzin dydaktycznych w Katedrze.

e-mail: zofia.soszynska@ump.edu.pl

 

plan zajęć (kalendarz) 

dr n. przyr. Kinga Mikrut

Starszy wykładowca

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wielbicielka futer na czterech łapach, zagadek wszelkiego typu, serii z jamnikiem i kluczem oraz rockowych brzmień

e-mail: kingaem@ump.edu.pl

plan zajęć (kalendarz)

dr n. med. Dorota Nowak

Starszy wykładowca

Absolwentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista chorób wewnętrznych a także dydaktyk. W pracy  naukowej zainteresowana między innymi wpływem ostrego i przewlekłego niedotlenienia na czynność poszczególnych narządów i układów,  profilaktyką chorób przewlekłych układu krążenia. Zalecane w tej profilaktyce regularne, amatorskie uprawianie sportu  stara się realizować w życiu swoim i najbliższych a także sugerować to studentom.  Do tych zaleceń chętnie dodałaby regularne słuchanie muzyki, która z pewnością łagodzi obyczaje.

Wie, że doświadczenie pracy zawodowej  pozwala zobaczyć ogromną złożoność procesów odbywających się w komórkach, narządach, całym organizmie. Na podstawie tych doświadczeń jest przekonana, że piękno i bezbłędna celowość stworzenia mówi wiele o Stwórcy.   

e-mail: dnowak@ump.edu.pl

 

plan zajęć (kalendarz)

dr n. med. Dorota Marczuk-Krynicka

Starszy wykładowca

Lekarz, wykładowca, fizjolog i specjalista radiodiagnostyki. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny). W swojej pracy łączy zainteresowania wieloma aspektami medycyny: od fizjologii i patofizjologii do metod obrazowania organizmu. W 1998 r. obroniła pracę doktorską „Wpływ krótkotrwałego głodzenia na metabolizm energetyczny i wykładniki stresu oksydacyjnego”.Ponadto w 1995 r. uzyskała specjalizację I stopnia, a w 2006 specjalizację II stopnia z radiodiagnostyki. Zaangażowana w dydaktykę, również na wydziale anglojęzycznym od początku jego powstania na Uniwersytecie Medycznym.

e-mail: dmk@ump.edu.pl

 

plan zajeć (kalendarz)

dr n. med. Izabela Chudzicka – Strugała

Starszy wykładowca

Izabela Chudzicka-Strugała

 • Stopień naukowy: dr n. Med.
 • Stanowisko: starszy wykładowca
 • Specjalizacja: mikrobiologia lekarska
 • Staż na uczelni: 28
 • Jestem członkiem miedzynarodowych organizacji : 2017-2019 oraz 2021-2023 europejski sekretarz międzynarodowego kolegium chirurgów
 • 2024-2026 członek zarządu głownego międzynarodowego kolegium chiryrgów
 • Od 2006 członek międzynarodowego towarzystwa epidemiogów i chorób zakaźnych
 • Członek who od 2015 roku
 • Wykładowca pasjonat, lekarz rodzinny w poznaniu i okolicach  również pasjonatka.
 • Jestem mistrzynią w organizacji, przekazywaniu wiedzy, byciu przewodnikiem, nadzorowaniu i prowadzeniu
 • Jestem lekarzem misjonarzem od 2012 roku (azja i ameryka łacińska i południowa)
 • W latach 2008-2009 byłam nauczycielem uniwersyteckim w kaohsiung medical university hospital in kaohsiung-taiwan
 • Zajmuję się głównie zakażeniami ran, chorób przenoszonych drogą płciowa, zaburzeniami mkrobioty jelitowej i pcos pod kątem mikrobiologicznym.
 • Uwielbiam sztukę: muzykę klasyczną, taniec, malarstwo i rzeźbę.
 • Jestem świetnym przewodnikiem i kierowcą dlatego doskonale czuje się podczas podróży, w których jestem również kierowcą

 

e-mail: izachudzicka@ump.edu.pl

dr n. med. Tomasz Hryniewiecki

Starszy wykładowca

 Dr n. med. Tomasz Hryniewiecki – absolwent wydz. Dentystycznego AM. 1980r. i wydz. Lekarskiego 1984r.AM. Rok później rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka jako asystent. Doktorat obronił  w 1993r. AM.

Od wielu lat pracuje na rzecz korporacji lekarzy w biurze Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  WIL jako zastępca i w Komisji Etyki Lekarskiej WIL.

e-mail: thryniewiecki@ump.edu.pl

 

plan zajęć (kalendarz) 

dr n. med. Justyna Kupsz

Starszy wykładowca

Dr n. med. Justyna Maria Kupsz – starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie FizjologiiUniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalista diagnostyki laboratoryjnej, absolwentka studiów podyplomowych z Higieny i epidemiologii. Sekretarz Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Autorka lub współautorka kilku rozdziałów z zakresu hematopoezy i hemostazy w podręcznikach z fizjologii. Zainteresowania: fizjologia, patofizjologia, diagnostyka laboratoryjna i medycyna stylu życia.

e-mail: justynakup@ump.edu.pl

 

plan zajęć (kalendarz)

dr n. med. Agata Czochralska-Duszyńska

Adiunkt

dr n. med. Agata Czochralska-Duszyńska

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuje jako wykładowca w Katedrze i Zakładzie Fizjologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych związanych z żywieniem dzieci i młodzieży oraz aktywnie propaguje karmienie naturalne i zdrowy styl życia. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i dumną mamą Zosi i Jasia. Miłośnik kotów rasy maine coon, uwielbia także czytać książki historyczne, biografie, dobre kryminały.

 

e-mail: aczochralska-duszynska@ump.edu.pl

plan zajęć (kalendarz)

dr Ewa Nowicka-Stańczyk

Wykładowca

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku biologia, ukończyłam również Promocję Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Przez wiele lat pracowałam na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w Katedrze Fizjologii i Biochemii. W 2011 roku obroniłam pracę doktorską nt.wpływu genisteiny na sekrecję insuliny z wysp trzustkowych uzyskując tytuł doktora nauk biologicznych. W swojej dotychczasowej pracy naukowej zajmowałam się głównie wpływem fitoestrogenów na parametry metaboliczno-lipidowe oraz na wydzielanie insuliny. Prowadziłam zajęcia dydaktyczne m.in. z fizjologii i biochemii. Jestem autorką i współautorką licznych publikacji naukowych. Od października 2023r. pracuję w Katedrze Fizjologiii UMP.

Uwielbiam czytać książki, szczególnie powieści historyczne, a także literaturę popularnonaukową. Cenię sobie spacery po lesie i kontakt z przyrodą. Moją pasją są również podróże w różne zakątki świata.

Prywatnie jestem mamą trzech córek, które są dla mnie codzienną inspiracją.

e-mail: enowickastanczyk@ump.edu.pl

 

plan zajęć (kalendarz)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku biologia, ukończyłam również Promocję Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Przez wiele lat pracowałam na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w Katedrze Fizjologii i Biochemii. W 2011 roku obroniłam pracę doktorską nt.wpływu genisteiny na sekrecję insuliny z wysp trzustkowych uzyskując tytuł doktora nauk biologicznych. W swojej dotychczasowej pracy naukowej zajmowałam się głównie wpływem fitoestrogenów na parametry metaboliczno-lipidowe oraz na wydzielanie insuliny. Prowadziłam zajęcia dydaktyczne m.in. z fizjologii i biochemii. Jestem autorką i współautorką licznych publikacji naukowych. Od października 2023r. pracuję w Katedrze Fizjologiii UMP.

Uwielbiam czytać książki, szczególnie powieści historyczne, a także literaturę popularnonaukową. Cenię sobie spacery po lesie i kontakt z przyrodą. Moją pasją są również podróże w różne zakątki świata.

Prywatnie jestem mamą trzech córek, które są dla mnie codzienną inspiracją.

e-mail: enowickastanczyk@ump.edu.pl

 

plan zajęć (kalendarz)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku biologia, ukończyłam również Promocję Zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Przez wiele lat pracowałam na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w Katedrze Fizjologii i Biochemii. W 2011 roku obroniłam pracę doktorską nt.wpływu genisteiny na sekrecję insuliny z wysp trzustkowych uzyskując tytuł doktora nauk biologicznych. W swojej dotychczasowej pracy naukowej zajmowałam się głównie wpływem fitoestrogenów na parametry metaboliczno-lipidowe oraz na wydzielanie insuliny. Prowadziłam zajęcia dydaktyczne m.in. z fizjologii i biochemii. Jestem autorką i współautorką licznych publikacji naukowych. Od października 2023r. pracuję w Katedrze Fizjologiii UMP.

Uwielbiam czytać książki, szczególnie powieści historyczne, a także literaturę popularnonaukową. Cenię sobie spacery po lesie i kontakt z przyrodą. Moją pasją są również podróże w różne zakątki świata.

Prywatnie jestem mamą trzech córek, które są dla mnie codzienną inspiracją.

e-mail: enowickastanczyk@ump.edu.pl

 

plan zajęć (kalendarz)

lek. med. Ida Malesza

Asystent

 

lek. Michał Janas

Wykładowca

Michał Janas – wykładowca prowadzący zajęcia z fizjologii klinicznej dla II roku kierunku lekarskiego.Ukończył kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Za działalność w trakcie studiów został wyróżniony listem gratulacyjnym Rektora. Laureat pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Fizjologicznej „Wielka Synapsa”.Do jego zainteresowań należą przede wszystkim zabiegowe dziedziny medycyny. Poza prowadzeniem zajęć w Katedrze, pracuje jako lekarz stażysta oraz jako redaktor kursu anatomii dla studentów. Czas wolny stara się spędzać aktywnie na trasach biegowych – jego największym osiągnięciem jest udany debiut w maratonie.

e-mail: mjanas@ump.edu.pl

plan zajęć (kalendarz)

 

mgr Monika Krzyżaniak

Wykładowca

lek. med. Michał Malesza

Asystent

Jestem absolwentem kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii dorosłych. Pracę na uczelni traktuję jako rozwijanie zawodowej pasji, jaką jest nauczanie. Prywatnie miłośnik dobrej książki, kotów i żeglarstwa.

e-mail: mmalesza6@gmail.com

plan zajęć (kalnedarz)

lek. med. Maria Buda

Wykładowca

 

e-mail: mbuda@ump.edu.pl

plan zajęć (kalendarz)

mgr Tomasz Hadada

Wykładowca

Jestem absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuję się w biologii rozwoju człowieka. Moja praca naukowa skupia się głównie w obszarze rozwoju płodowego oraz czynników wpływających na długość trwania ciąży u człowieka. Z zamiłowania jestem muzykiem orkiestrowym odnajdującym się w grze na instrumentach dętych drewnianych (flet poprzeczny, klarnet). Nieprzerwanie od 1998 roku jestem związany z orkiestrami dętymi, a od 2007 roku jest to Wrzesińska Orkiestra Dęta. Prywatnie koci i psi tata Antka, Lucyny i Bazyla oraz ogromny fan Przyjaciół i Harrego Pottera.

e-mail: thadada@ump.edu.pl

plan zajęć (kalendarz)

mgr Jakub Winkler-Galicki

Asystent

Jakub Winkler-Galicki jest jednym z młodszych w naszym zespole, z wykształcenia jest biotechnologiem ze specjalizacją medyczną i biotechnologią człowieka, ukończoną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W swojej pracy skupia się na fizjologicznych aspektach układu ruchu oraz zajmuje się kryminalistyką i kryminologią, w szczególności opiniując w zakresie toksykologii, genetyki biologii molekularnej, poligrafii oraz K9. W zakładzie poza praca dydaktyczną, którą prowadzi dla studentów polskojęzycznych i międzynarodowych, zajmuje się prowadzeniem badań molekularnych w zakresie relaksacji, skuteczności procesów wypoczynku, nauki i działań stresu, ale swój czas poświecateż analizom statystycznym i wspomnianej kryminalistyce.

W wolnym czasie uwielbia odpoczywać w gronie Przyjaciół i Rodziny robiąc coś szalonego, lubi się wspinać, podróżować, odwiedzać opuszczone miejsca oraz jest Strażakiem- Ratownikiem. Żyje pod jednym dachem z Owczarkiem niemieckim, którego czasami możecie spotkać w Zakładzie.

e-mail: jwinklergalicki@ump.edu.pl

plan zajęć (kalnedarz)

mgr Anna Potocka

Specjalista naukowo – techniczny

Jestem pracownikiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego od 2007 roku. Natomiast od grudnia 2022 roku pracuję w Katedrze i Zakładzie Fizjologii jako członek zespołu dydaktycznego. Na tym stanowisku zajmuję się miedzy innymi prowadzeniem dokumentacji zajęć dydaktycznych oraz ewidencją obecności studentów.

Z wykształcenia jestem Kulturoznawcą i w czasie wolnym zajmuję się organizacją wystaw sztuk wizualnych oraz innych wydarzeń kulturalnych jako członek Towarzystwa Jerzego Piotrowicza, którego przez pięć lat byłam Prezesem. Ponadto lubię wycieczki piesze, spacery i zwierzęta.

e-mail: apotocka@ump.edu.pl

Iwona Silska

Starszy referent inż. – techniczny

Zatrudniona w UMP od 2008 roku w Katedrze Fizjologii od 8 lat na stanowisku sekretarki.Moja pasją jest ogród,róże i storczyki. W wolnym czasie  lubię czytać biografie szczególnie kobiet, stare kryminały Agathy Christie i współczesne HarlenaCobena.

mgr Jacek Brożek

 Specjalista naukowo – techniczny

Jacek Brożek

 • magister fizyki
 • absolwent Uniwersytetu Poznańskiego Wydział Fizyki
 • specjalizacja: Zastosowania Informatyki
 • pracownik Katedry  Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od 2004r.
 • stanowisko: starszy specjalista naukowo – techniczny

Monika Depczyńska-Kęsy

Samodzielny pracownik techniczny

Monika Depczyńska Kęsy.

Od 6 lat jestem pracownikiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W Katedrze i Zakładzie Fizjologii zajmuje się przygotowaniem sal, zajęć i materiałów dydaktycznych dla studentów.

W wolnym czasie lubię długie spacery i polskie morze.

Krzysztof Ohde

Specjalista inż. – techniczny

Krzysztof Ohde

 • Specjalista inżynieryjno techniczny
 • dydaktyka w Katedrze Fizjologii
 • pracownik UMP od 2006 r
 • zainteresowania: wszystko