informacje     zakwaterowanie     mapka          regulamin     program       ważne terminy  

 

NASI   SPONSORZY

 

 

 

Szanowni Państwo!

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjologicznej „Wielka Synapsa”

jest organizowana przez Katedrę i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Konkurs odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

oraz pod patronatem honorowym J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

w dniu 23 czerwca 2018r.

Konkurs adresowany jest do studentów wydziałów lekarskich Uniwersytetów Medycznych w Polsce,

którzy przybędą wraz z opiekunami będącymi pracownikami ww. Uniwersytetów.

Misją Konkursu i Konferencji jest:

·         zgłębianie i promocja wiedzy w zakresie fizjologii człowieka,

·         promocja nauki i rozwoju młodych badaczy,

·         zacieśnianie kontaktów między uczelniami,

·         wymiana doświadczeń dydaktycznych i naukowych pomiędzy uczestnikami  Konkursu i przedstawicielami Katedr Fizjologii Uniwersytetów Medycznych z całego kraju,

·         przedstawienie wyników badań, publikacja prac w recenzowanych czasopismach

 

 

Z wyrazami szacunku,

 prof. dr hab.Hanna Krauss

 Przewodnicząca Poznańskiego Oddziału PTF

Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii UMP