Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Katedra i Zakład Fizjologii

   Collegium Anatomicum
   
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
    tel/fax. 61 854 65 40
    e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl

 

Historia Pracownicy Dydaktyka Badania Publikacje Aktualności Kontakt iformacje dla studentów  

    

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Hanna Krauss                                   61 854-65-41
                           fax  61 854-65-40
                sekretariat  61 854-65-40
 
Adiunkci
   
dr hab. med. Jacek Piątek

                  61 854-65-32

dr hab. med. Jacek Koźlik 61 854-65-40
dr hab. med. Henryk Witmanowski 61 854-65-21
dr hab. med. Edyta Mądry 61 854-65-28
dr n. med. Dorota Nowak   61 854-65-23
dr n. med. Magdalena Gibas-Dorna 61 854-65-25
dr n. med. Danuta Rutkowska  61 854-65-23
dr n. med  Justyna Kupsz 61 854-65-33
dr n. przyr. Kinga Mikrut                   61 854-65-33
dr n. zdr. Paulina Wojtyła-Buciora 61 854-65-35
dr Emilia Korek                  61 854-65-20
dr n. med. Ewa Miller-Kasprzak 61 854-65-35
dr n. med. Bartosz Frycz 61 854-65-35
 St. wykładowcy
dr n. med. Jacek Nikisch 61 854-65-23
dr n. przyr. Zofia Soszyńska  61 854-67-86
dr n. med. Leonard Kraśnik 61 854-65-23
dr n. med. Maria Łabędzka-Gardy 61 854-65-34
dr n. med. Tomasz Hryniewiecki 61 854-65-34
dr n. med Dorota Marczuk-Krynicka 61 854-65-23
Asystenci
dr n. med. Agnieszka Adamczak-Ratajczak 61 854-65-25
dr Magdalena Warchoł                   61 854-65-20
   
   
                                                           Spec. nauk.-tech.
dr n. biol. Wiesława Przybyszewska                  61 854-65-35
mgr Beata Warzybok                  61 854-65-38
mgr Jacek Brożek                  61 854-65-35
 Sam. ref. tech.
Krzysztof Ohde                  61 854-65-26
Sam. technicy
Małgorzata Mączkowska                  61 854-65-40
Aurelia Szydłowska                  61 854-65-33

Doktoranci

mgr Zuzanna Chęcińska                  61 854-65-20