Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Katedra i Zakład Fizjologii

   Collegium Anatomicum
   
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
    tel/fax. 61 854 65 40
    e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl

 
 

 

Lekarski I rok Lekarski II rok Stomatologia Analityka med. Dietetyka I rok Dietetyka II rok Dietetyka SUM Elektroradiologia Farmacja Fizjoterapia Optometria Pielęgniarstwo Położnictwo Ratownictwo Zdrowie Publiczne  Dyżyry Asystenckie

 

Lekarski II rok 

Poprawione wyniki egzaminu z 2 lipca po uwzględnieniu uwag

(próg zdawalności obniżony do 58 punktów, w razie wątpliwości prosimy o kontakt z CITK)

Wyniki egzaminu z 2 lipca 2018

 

Wyniki - Eliminacja do Wielkiej Synapsy WL II

Wyniki - egzamin 19 marca 2018

Wyniki - egzamin 26 marca 2018

Wyniki - egzamin 6 kwietnia 2018

Wyniki - egzamin 9 kwietnia 2018

Wyniki - egzamin 16 kwietnia 2018

Wyniki - egzamin 7 maja 2018 WL I

Wyniki - egzamin 7 maja 2018 WL II


 

 

Przewodnik WL I

Przewodnik WL II

Plan zajęć

Regulamin OLAT

Obecności i punktacja

Informujemy, że próg uprawniający do wzięcia udziału

w egzaminie kwalifikacyjnym do Wielkiej Synapsy wynosi 203 pkt.

Listę chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy dostarczyć do pok. nr 16.

Harmonogram testów cząstkowych


 

Fizjologia układu dokrewnego cz. I

Fizjologia układu dokrewnego cz. II

Hormony - prezentacja

Hormony prezentacja wykład

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

ćwiczenia z fizjologii mięśni - konspekt

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego I  prezentacja

Fizjologia układu nerwowego II

Fizjologia układu nerwowego II prezentacja

Badania neurologiczne ćw.

Wyższe funkcje OUN prezentacja wykład

Fizjologia Krwi cz. I nowe

Fizjologia Krwi cz. II

Fizjologia Krwi Ćwiczenia

Kaskada Krzepnięcia

Badania laboratoryjne hemostazy

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Fizjologia Układu Pokarmowego

Fizjologia Układu Pokarmowego prezentacja

Fizjologia Układu Moczowego

Fizjologia Układu Moczowego prezentacja

Fizjologia Wysiłku Fizycznego

Termoregulacja prezentacja wykład

Żywienie konspekt

Regulacja Łaknienia

Programowanie żywienia wyniki badań

Adipocytokiny – białka o wielokierunkowym działaniu


Nowe adipokiny o potencjalnym znaczeniu w patogenezie otyłości i zaburzeń metabolicznych

Rola tkanki tłuszczowej w układzie dokrewnym