Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Katedra i Zakład Fizjologii

    Collegium Anatomicum
   
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
    tel/fax. 61 854 65 40
    e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl

 
 

 

Lekarski I rok Lekarski II rok Stomatologia Analityka med. Dietetyka I rok Dietetyka II rok Dietetyka SUM Elektroradiologia Farmacja Fizjoterapia Optometria Pielęgniarstwo Położnictwo Ratownictwo Zdrowie Publiczne  Dyżyry Asystenckie

             

Lekarski I rok


UWAGA !!!

Przypominamy, że seminaria zaczynają się od "wejściówek" - zakres wymaganych wiadomości znajdą Państwo poniżej

Podstawy Obrazowania w Medycynie

 Zagrożenia i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych metod obrazowania


 

UWAGA !!!

 

Test cząstkowy z układu mięśniowego i zmysłów

odbędzie się w dniu 21 i 22 maja 2018

godz. 9.45 -10.15 (I tura) oraz 10.15-10.45 (II tura)

 

Test cząstkowy z układu mięśniowego, zmysłów i krwi

odbędzie się 25 i 26 czerwca 2018

godz.9.45 -10.15 (I tura) oraz 10.15-10.45 (II tura) 

 

 

UWAGA !!!

 

Test z treści przedstawianych na wykładach

odbędzie się 27 czerwca 2018 o godz. 8.30  na platformie Olat

dla Wydziału Lekarskiego I w dwóch turach:

grupy 1-6 godz. 8.30

grupy 7-12 godz. 9.20

 

UWAGA !!!

Test z treści przedstawianych na wykładach odbędzie się

10 maja 2018 o godz. 18.15  na platformie Olat dla Wydziału Lekarskiego II

 

 

Punktacja i obecności 1 rok WL II  na dzień 17.04.2018

 

Punktacja i obecności 1 rok WL II na dzień 14.05.2018


 

Punkty

Przewodnik WL I

Moduł I. Podst. Fizjologii i Patofizjologii

Przewodnik WL II

Moduł I "Makro i mikroskopowa budowa ciała"

Regulamin modułu I.

Plan zajęć


materiały dydaktyczne w podziale tematycznym

Fizjologia układu dokrewnego cz. I

Hormony prezentacja

Hormony prezentacja wykład

Fizjologia układu dokrewnego cz. II

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

ćwiczenia z fizjologii mięśni - konspekt

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - prezentacja

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego I  prezentacja

Fizjologia układu nerwowego II

Fizjologia układu nerwowego II prezentacja

Badania neurologiczne ćw.

Wyższe funkcje OUN prezentacja wykład

Fizjologia Krwi cz. I

Fizjologia Krwi cz. II

Fizjologia Krwi Ćwiczenia

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Podstawy immunologii i serologii

Krew cz II - materiały dla studentów

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Fizjologia Układu Pokarmowego

Fizjologia Układu Pokarmowego prezentacja

Fizjologia Układu Moczowego

Fizjologia Układu Moczowego prezentacja

Fizjologia Wysiłku Fizycznego

Żywienie konspekt

Homeostaza

Termoregulacja prezentacja wykład

Regulacja Łaknienia

Programowanie żywienia wyniki badań

Adipocytokiny – białka o wielokierunkowym działaniu


Nowe adipokiny o potencjalnym znaczeniu w patogenezie otyłości i zaburzeń metabolicznych

Rola tkanki tłuszczowej w układzie dokrewnym