Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Katedra i Zakład Fizjologii

   Collegium Anatomicum
   
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
    tel/fax. 61 854 65 40
    e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl

 

Historia Pracownicy Dydaktyka Badania Publikacje Aktualności  iformacje dla studentów  

    

 

KATEDRA l ZAKŁAD FIZJOLOGII

Collegium Anatomicum

60-781 Poznań, ul. Święcickiego 6
 

tel. sekretariat 854-65-40

 

 

 

e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl