Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Katedra i Zakład Fizjologii

    Collegium Anatomicum
   
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
    tel/fax. 61 854 65 40
    e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl

 
 

 

Lekarski I rok Lekarski II rok Stomatologia Analityka med. Dietetyka I rok Dietetyka II rok Dietetyka SUM Elektroradiologia Farmacja Fizjoterapia Optometria Pielęgniarstwo Położnictwo Kryminalistyka Biotechnologia Ratownictwo Zdrowie Publiczne  Dyżyry Asystenckie

 

Aby uzyskać wiadomości dotyczące

interesującego Cię kierunku

kliknij właściwy przycisk z lewego menu.


 

Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Wysiłku fizycznego
Opiekun koła dr n. med. Jacek Nikisch
Tematyka :
Badania stanu układu oddechowego studentów UM spirometrycznymi próbami czynnościowymi.
Poziom wydolności fizycznej i sprawności ogólnej studentów UM.
Aktywność sportowa studentów UM.
Badania kinematyki ruchu.
Miejsce spotkań : Katedra i Zakład Fizjologii,
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań.
 

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZJOLOGII ŻYWIENIA
Opiekunowie Koła:
prof. dr hab. med. Hanna Krauss
mgr Emilia Korek
mgr Zuzanna Chęcińska

Cel główny Koła:
rozwijanie i pogłębianie zainteresowań studentów pracą naukową i badawczą w zakresie fizjologii żywienia człowieka i dietetyki.
Ocena żywienia (diety) studentów UM.
Obszary działalności:
 prowadzenie badań dotyczących oceny sposobu żywienia, błędów żywieniowych i stanu odżywienia grup ludności będących w różnych okresach fizjologicznych;
 organizowanie tematycznych spotkań i poszerzanie wiedzy z zakresu hormonalnej regulacji łaknienia w różnych stanach odżywienia pacjentów;
 prezentacja wyników badań podczas konferencji i kongresów naukowych.

Miejsce spotkań : Katedra i Zakład Fizjologii,
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań.