Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Ratownictwo

Uwaga !

Poprawki testów cząstkowych odbędą się 6.06.2019 r.

w salach Katedry Fizjologii zgodnie z planem zajęć.

wykaz poprawek

tematy, które dany student powinien poprawić zaznaczone są znakiem "X"

Plan

Regulamin

Podział na grupy

Regulamin OLAT

Zakres wiadomości

 

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Fizjologia układu dokrewnego cz. I

Fizjologia układu dokrewnego cz. II

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego II

Układ nerwowy

Badania neurologiczne ćw.

Fizjologia Krwi

Fizjologia Krwi Ćwiczenia

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Fizjologia Układu Pokarmowego

Fizjologia Układu Moczowego

Fizjologia Wysiłku Fizycznego

Żywienie konspekt

Regulacja Łaknienia

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań