Katedra i Zakład Fizjologii
Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Dydaktyka > Lekarski rok I

Punkty i nieobecności WL I


Lekarski I rok  WL I  i  WL II


PUNKTY  WL II


Uwaga !!!

Wyjściówka dla WL I odbędzie w dniu 15 lipca o godz. 12.00 w Katedrze Fizjologii.

Wyjściówka dla WL II odbędzie się w dniu 9 lipca o godz. 10.00 w Katedrze Fizjologii.

wykaz


Uwaga!!!

WIELKA  SYNAPSA

Naszą Uczelnię w czasie Konkursu Wielka Synapsa reprezentować będą studenci o następujących numerach indeksów

79025; 79068; 79571

 


 

UWAGA !!!
Przypominamy, że seminaria zaczynają się od "wejściówek"

- zakres wymaganych wiadomości znajdą Państwo poniżej


 

 

Podstawy Obrazowania w Medycynie

 Zagrożenia i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych metod obrazowania 


Informacje dla studentów

Regulamim modułu Fizjologia

Podstawy fizjologii i patofizjologii cz. I

Moduł I. Podst. Fizjologii i Patofizjologii

Moduł I "Makro i mikroskopowa budowa ciała"

Prezentacja - OUN - dla WL I

Prezentacja - Sen - dla WL I

Regulamin modułu I.

Moduł Homeostaza

Prezentacja dla WL II

Plan zajęć WL I

Plan Podstawy obrazowania

Plan zajęć WL II

 


Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

 

Fizjologia układu dokrewnego cz. I

Hormony prezentacja

Hormony prezentacja wykład

Fizjologia układu dokrewnego cz. II

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

ćwiczenia z fizjologii mięśni - konspekt

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - prezentacja

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia

Fizjologia układu nerwowego I

Fizjologia układu nerwowego I  prezentacja

Receptory - Prezentacja

Fizjologia układu nerwowego II

Fizjologia układu nerwowego II prezentacja

Badania neurologiczne ćw.

Wyższe funkcje OUN prezentacja wykład

Fizjologia Krwi cz. I

Fizjologia Krwi cz. II

Fizjologia Krwi Ćwiczenia

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Podstawy immunologii i serologii

Krew cz II - materiały dla studentów

Fizjologia Układu Oddechowego

Wydolność fizyczna - Prezentacja

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Fizjologia Układu Pokarmowego

Fizjologia Układu Pokarmowego prezentacja

Fizjologia Układu Moczowego

Fizjologia Układu Moczowego prezentacja

Fizjologia Wysiłku Fizycznego

Żywienie konspekt

Homeostaza

Termoregulacja prezentacja wykład

Regulacja Łaknienia

Programowanie żywienia wyniki badań

Adipocytokiny – białka o wielokierunkowym działaniu

Nowe adipokiny o potencjalnym znaczeniu

w patogenezie otyłości i zaburzeń metabolicznych

Rola tkanki tłuszczowej w układzie dokrewnym

sen

> Katedra i Zakład Fizjologii, UMP Poznań