Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Katedra i Zakład Fizjologii

    Collegium Anatomicum
   
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
    tel/fax. 61 854 65 40
    e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl

 
 

 

Lekarski I rok Lekarski II rok Stomatologia Analityka med. Dietetyka I rok Dietetyka II rok Dietetyka SUM Elektroradiologia Farmacja Fizjoterapia Optometria Pielęgniarstwo Położnictwo Kryminalistyka Biotechnologia Ratownictwo Zdrowie Publiczne  Dyżyry Asystenckie

Dietetyka  SUM

I rok

Informacje dla studentów kierunku Dietetyka

 


Uwaga !!!

Egzamin końcowy odbędzie się 4.12.2018r. o godzinie 14:00 na platformie OLAT


Przewodnik dydaktyczny

Sylabus Fizjologia Żywienia

Plan zajęć

Regulamin OLAT


Materiały dydaktyczne

Fizjologia układu dokrewnego cz. I

Fizjologia układu dokrewnego cz. II

Fizjologia układu dokrewnego prezentacja

Układ Pokarmowy

Regulacja Łaknienia

Błona śluzowa przewodu pokarmowego i ukł. oddechowego

Układ odpornościowy związany ze śluzówkami...

Kształtowanie preferencji smakowych

Programowanie żywienia

Karmienie naturalne