Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Katedra i Zakład Fizjologii

    Collegium Anatomicum
   
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
    tel/fax. 61 854 65 40
    e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl

 
 

Historia Pracownicy Dydaktyka Badania Publikacje Aktualności Kontakt iformacje dla studentów  

 

 

OBRONA DOKTORATU W KATEDRZE FIZJOLOGII

W dniu 21.02.2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Ocena stężenia wybranych adipokin u pacjentów z otyłością" doktorantki naszej Katedry Pani mgr Emilii Korek. Promotorem pracy był Kierownik Katedry prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss, a funkcje recenzentów pełnili prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Collegium Medicum w Bydgoszczy) oraz prof. dr hab. Leszek Nogowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). W obu recenzjach zawarte zostały wnioski o wyróżnienie rozprawy.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH – ROK 2017

 

·         W dniu 22.04.2017 r. w Krakowie odbyła się II Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Żywienie dziecka wczoraj i dziś” organizowana przez Pracownię Dietetyki Pediatrycznej, Kliniki Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia CM UJ oraz Fundację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego „O ZDROWIE DZIECKA", podczas której członkini Studenckiego Koła Naukowego Fizjologii Żywienia lic. Jessica Plewińska wraz ze współopiekunem Koła dr n. med. Emilią Korek przedstawiła w Sesji Plakatowej pracę pt. „Stan odżywienia i nawyki żywieniowe młodych szermierzy z Klubu Sportowego „Warta” Poznań”. Autorami pracy były: lic. Jessica Plewińska, dr n. med. Magdalena Warchoł, dr n. med. Emilia Korek, mgr Zuzanna Chęcińska-Maciejewska, prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss.

 

·         W dniu 31.03.2017 r. w Warszawie odbyła się Konferencja pt. „Alergie, nietolerancje pokarmowe – zmora pacjentów, dietetyków i lekarzy” organizowana przez Ogólnopolskie Centrum Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia, podczas której wykład wygłosiła prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss (wykład pt. „Wpływ sposobu odżywiania na układ odpornościowy”) oraz dr n. med. Emilia Korek (wykład pt. „Nadwrażliwość na salicylany w praktyce dietetyka”).

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH – ROK 2016

·         Konferencja Naukowa „Śląska Jesień Dietoterapii 2016” (26.11.2016 r., Katowice)

Referat pt. „Jak za pomocą modyfikacji zachowań i zmiany składu diety przywrócić prawidłową regulację poboru pokarmu?” (mgr Emilia Korek)

 

·         IV Polsko-Niemieckie Sympozjum Naukowe pt. „Rola lecznictwa uzdrowiskowego w profilaktyce i terapii chorób osób starszych oraz chorób społecznych i cywilizacyjnych” (16-18.08.2016 r., Kołobrzeg)

Referat pt. „Zalecenia i strategie żywieniowe dla osób w wieku starszym” (mgr Emilia Korek)

 

·         I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych” (11.06.2016 r., Poznań)

Referat pt. „Dieta a hormony tkanki tłuszczowej – czy sposób żywienia może wpływać na ryzyko zaburzeń metabolicznych przez regulowanie stężeń adipokin?” (mgr Emilia Korek)

 

·         I Ogólnopolska Konferencja „Geriatria i medycyna paliatywna" (27.02.2016 r., Poznań)

Poster pt. „Przyczyny i ryzyko występowania upadków u osób w wieku podeszłym” (mgr Zuzanna Chęcińska-Maciejewska, mgr Magdalena Sobecka, mgr Emilia Korek, dr n. med. Magdalena Warchoł, dr n. med. Justyna Kupsz, dr n. med. Danuta Rutkowska, prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss)