Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Katedra i Zakład Fizjologii

    Collegium Anatomicum
   
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
    tel/fax. 61 854 65 40
    e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl

 
 

 

Lekarski I rok Lekarski II rok Stomatologia Analityka med. Dietetyka I rok Dietetyka II rok Dietetyka SUM Elektroradiologia Farmacja Fizjoterapia Optometria Pielęgniarstwo Położnictwo Kryminalistyka Biotechnologia Ratownictwo Zdrowie Publiczne  Dyżyry Asystenckie

Farmacja

Informacje dla studentów kierunku Farmacja


Uwaga studenci kierunku Farmacja !

Zajęcia tematyczne rozpoczynają się od "wejściówek"

zakres wymaganej wiedzy z odpowiednich tematów w plikach poniżej


Uwaga !

Kolokwia zaliczeniowe 

24.10.2018,   28.11.2018,   9.01.2019  dla grup od 1 do 6 zaczynają się o godzinie 16:00 do 16:30

25.10.2018,  29.10.2018,  10.01.2018  dla grup 7 do 9 rozpoczynają się o godzinie 14:30 do 15:00


 

Regulamin

Plan zajęć

Wykłady

Podział na grupy

Regulamin OLAT

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Układ hormonalny

Hormony - prezentacja

Układ nerwowy

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

Krew

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Układ Moczowy

Układ pokarmowy / żywienie

wejściówka żywienie

żywienie konspekt

Fizjologia narządów zmysłów

Fizjologia narządów zmysłów - ćwiczenia