Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Katedra i Zakład Fizjologii

    Collegium Anatomicum
   
ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań
    tel/fax. 61 854 65 40
    e-mail: fizjologia@umed.poznan.pl

 
 

 

Lekarski I rok Lekarski II rok Stomatologia Analityka med. Dietetyka I rok Dietetyka II rok Dietetyka SUM Elektroradiologia Farmacja Fizjoterapia Optometria Pielęgniarstwo Położnictwo Ratownictwo Zdrowie Publiczne  Dyżyry Asystenckie

Farmacja

Informacje dla studentów kierunku Farmacja


UWAGA !!!

termin poprawki egzaminu

28.02.2018 r.   godzina  9:45


 

 

Uwaga studenci kierunku Farmacja !

Zajęcia tematyczne rozpoczynają się od "wejściówek"

zakres wymaganej wiedzy z odpowiednich tematów w plikach poniżej

Przewodnik dydaktyczny

Plan zajęć

Podział na grupy

Regulamin OLAT

Materiały dydaktyczne w podziale tematycznym:

Układ hormonalny

Hormony - prezentacja

Układ nerwowy I

Układ nerwowy II

Fizjologia mięśni

mięśnie prezentacja

Krew

Hemostaza

Hemostaza koncepcje

Fibrynoliza

Niedokrwistości

Fizjologia Układu Oddechowego

Fizjologia Układu Oddechowego - program ćwiczeń

Spirometria

Fizjologia Układu Krążenia

Fizjologia Układu Krążenia-skrypt

Układ Moczowy

Układ pokarmowy / żywienie

wejściówka żywienie

żywienie konspekt

Zmysły